PERSONAL & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Poczucie satysfakcji płynącej z twórczej i myślącej pracy jest źródłem naszej przyjemności w codziennym życiu. Później wraca jako ogromna wewnętrzna motywacja i pomaga w łatwym osiągnięciu wszystkich naszych celów, dlatego zawsze wspieramy samorozwój człowieka na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Praktycznie, cenimy zarówno pracę zespołową, jak i ambicję w ludziach. Aby te dwa aspekty były spójne, w naszej organizacji kładziemy nacisk na profesjonalną edukację i wiedzę inżynierską, doceniając jednocześnie samodzielne myślenie i odwagę opinii.

Od samego początku, głównym celem firmy było stworzenie naszym ludziom sprzyjających warunków do "wyrażania" siebie oraz rozwijania swoich pasji. Z drugiej strony, tak ambitny zespół zasługuje na jak najlepsze warunki finansowe, rozsądny czas pracy, zawodowe wyzwania i jednocześnie balans oraz równowagę pomiędzy wszystkimi tymi aspektami.

Praca jest częścią, ale i sensem naszego życia. Wierzymy, że w ten sposób wspólnie budujemy lepsze miejsce dla nas wszystkich.

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami