O&M

Wykonujemy dostosowane do potrzeb Klienta i nieograniczone terytorialnie usługi zarządzania technicznego obiektów energetycznych i przemysłowych: farm fotowoltaicznych i wiatrowych, stacji elektroenergetycznych, infrastruktury elektroenergetycznej.

Monitoring instalacji z centrum dyspozytorskiego w formule 24/7 zapewnia szybką reakcję na anomalie, a w konsekwencji minimalizowanie strat wynikających z przestoju obiektu. Wykonujemy niezbędne prace zapobiegawcze, prewencyjne oraz konserwacyjne zgodnie z wymaganiami prawnymi, instrukcjami producentów urządzeń, a także zaleceniami Klienta. Gwarantujemy indywidualnie dostosowany do potrzeb czas reakcji serwisowej, sprawne usunięcie występujących awarii, redukując tym samym koszty przestoju.

W pracy wykorzystujemy nasze autorskie specjalistyczne systemy SCADA oraz ETA, które pozwalają prowadzić obserwację, analizę, przewidywać zagrożenia i podejmować odpowiednie działania.

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami