PROJECT DEVELOPMENT & ADVISING

 

Doświadczenie realizacyjne sprawiło, iż jesteśmy profesjonalnie gotowi na doradzenie Klientowi na każdym etapie projektu: począwszy od wstępnych analiz urbanistycznych, technicznych, możliwości przyłączenia do sieci energetycznych, aż po uzyskanie prawomocnych decyzji umożliwiających budowę i w jej trakcie.

Służymy także naszą wiedzą w opracowaniu i wdrożeniu modelu biznesowego projektu (w zależności od rynku - w ramach systemu wsparcia publicznego, kontraktów PPA/cPPA itp.).

Wspieramy ponadto naszych Klientów w zakresie Due Diligence (finansowe, techniczne, prawne) obejmujące analizę mocnych i słabych stron projektu, ocenę zagrożeń i konsekwencji z nich wynikających.

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami