PROJECT HEALING

Obszar Project Healing powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku OZE w Polsce, ale wierzymy, że zdobyte doświadczenie będzie pracować także na innych rynkach. W związku z wejściem w życie w 2016 roku ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych mamy obecnie do czynienia z zastojem w rozwoju nowych projektów.

Dostępne na rynku, „stare” projekty, zawierają często nieaktualne rozwiązania techniczne, przedawnione decyzje administracyjne, czy uzgodnienia. Aby najlepiej zabezpieczyć interes Inwestora, naszym Klientom oferujemy: analizę dokumentacji, propozycje i wdrożenie rozwiązań, które „uzdrowią” projekt, czyli doprowadzą  go do fazy „ready-to-build”.

W tym celu zapewniamy Klientom pozyskiwanie nowych uzgodnień oraz reprezentowanie w urzędach i instytucjach, opracowanie projektów budowlanych i inne czynności niezbędne  dla doprowadzenia projektu do stanu umożliwiającego jego sfinansowanie i budowę.

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami