1920x581-1.jpeg
Poznaj nas bliżej

Projekt ETA

Sprawność (η) – Eta /ˈiːtə,ˈeɪtə/

To grecka litera alfabetu. W dziedzinie technologii określa sprawność energetyczną urządzenia lub pewnego procesu, czyli stosunku energii wyjściowej lub użytecznej do energii wejściowej.

Eta to:

1. Projekt, który powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które zarządzają procesami energetycznymi oraz w celu pomocy sieciom nowoczesnych odbiorców, w tym gospodarstwom domowym, jako system integrujący stronę podażową ze stroną popytową.

2. Nowoczesne, ale proste i łatwe w użyciu rozwiązanie softwarowe, zaprojektowane jako narzędzie do scentralizowanego zarządzania zdalnego i obsługi następujących systemów: farm fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowych, obiektów przemysłowych, konwencjonalnych i kogeneracyjnych.

3. Projekt rozwijany równolegle z innymi prowadzonymi przez nas realizacjami, dzięki doświadczonemu zespołowi inżynierów, projektantów, deweloperów i technologów.

4. System, który w przyszłości będzie podążać za światem inżynierii, podejmując liczne działania, związane z tą dziedziną.

Funkcjonalność

Obsługa i utrzymanie obiektu Klienta, prezentacja informacji o bieżącej produkcji, warunkach meteorologicznych oraz statusie poszczególnych narzędzi

Działanie

Pobór i analiza odpowiednich danych, a następnie nadzorowanie zasobów firm w celu zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej

Wymagania

Dowolne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką oraz dostępem do internetu

Wizualizacja i sterowanie

Czytelny dostęp do bieżących i archiwalnych treści w postaci diagramów synoptycznych, tablic pomiarowych, wykresów

Optymalizacja procesów

Zaimplementowane mechanizmy analizy danych za pośrednictwem m.in. konfiguracji wykresów dokonywanej bezpośrednio przez użytkownika

Elastyczność

Dostosowanie funkcjonalności systemu do wymagań i potrzeb danej firmy

Alarmowanie

Możliwość powiadamiania użytkownika przy użyciu aplikacji

Raportowanie

Dowolność w zakresie definiowania raportów przez użytkownika

Wieloplatformowość

Możliwość integracji niezależnie od systemu operacyjnego

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami