CONTRACT MANAGEMENT & RISK MITIGATION
Na życzenie Klienta i w jego imieniu uczestniczymy aktywnie w całym procesie inwestycyjnym, od etapu deweloperskiego, poprzez projektowanie, realizację, aż do pozwolenia na użytkowanie i dalej w okresie eksploatacji. Prowadzimy dialog z operatorami sieci, właścicielami gruntów, lokalnymi instytucjami i urzędami. Negocjujemy umowy z dostawcami usług i towarów, następnie kontrolujemy jakość i postęp prac, dbając przy tym o zgodność z dokumentacją projektową, przepisami prawa, normami. W porozumieniu z Klientem i według jego instrukcji, nadzorujemy rentowność inwestycji eliminujemy ryzyka oraz na bieżąco szukamy sposobów na poprawę efektywności systemów i wdrażamy procesy optymalizacyjne.

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami