header.jpg

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z działalnością (ADO )Administratora Danych Osobowych, czyli:

  1. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)

  2. w związku z uzasadnionym interesem Spółki – do kontaktów dotyczących złożonych ofert oraz innych działań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO

  3. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgodą osób których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADO

  4. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO)

 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez Administratora Danych Osobowych usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.

 3. W związku z działalnością Spółki na skalę międzynarodową, może się zdarzyć przekazanie danych do państwa trzeciego, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO.

 4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania).

 5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać pisząc na adres biuro@pandq.pl , co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: P&Q sp. z o.o. ul. Króla Zygmunta Augusta 24, 15-136 Białystok (podlaskie), KRS 0000823706, REGON 385319708, NIP 5423392346

Kontakt

P&Q

ul. Króla Zygmunta Augusta 24

15-136 Białystok (Polska)


P&Q

ul. Choroszczańska 33

15-732 Białystok (Polska)


Biuro Techniczne P&Q

ul. Jana Sobieskiego 27

81-781 Sopot (Polska)


Skontaktuj się z nami