1920x581-1.jpg
Explore our project

ETA Project

Efficiency (η) – Eta /ˈiːtə,ˈeɪtə/

This is a Greek letter of the alphabet. In the field of technology, it determines the energy efficiency of a device or a certain process – the ratio of the output or useful energy to the input energy.

Eta means:

1. A project designed for enterprises that manage energy processes and to help networks of modern consumers, including households, as a system integrating the supply and demand sides.

2. Modern, but simple and easy-to-use software solution, designed as a tool for centralized remote management and operation of the following systems: solar farms, wind farms, biogas farms, industrial facilities, conventional and cogeneration

3. The project is being developed in parallel with our other implementations, thanks to an experienced team of our engineers, designers, developers and technologists.

4. A system that will follow the world of engineering in the future, taking up numerous activities related to this field.

Funkcjonalność

Obsługa i utrzymanie obiektu Klienta, prezentacja informacji o bieżącej produkcji, warunkach meteorologicznych oraz statusie poszczególnych narzędzi

Działanie

Pobór i analiza odpowiednich danych, a następnie nadzorowanie zasobów firm w celu zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej

Wymagania

Dowolne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką oraz dostępem do internetu

Wizualizacja i sterowanie

Czytelny dostęp do bieżących i archiwalnych treści w postaci diagramów synoptycznych, tablic pomiarowych, wykresów

Optymalizacja procesów

Zaimplementowane mechanizmy analizy danych za pośrednictwem m.in. konfiguracji wykresów dokonywanej bezpośrednio przez użytkownika

Elastyczność

Dostosowanie funkcjonalności systemu do wymagań i potrzeb danej firmy

Alarmowanie

Możliwość powiadamiania użytkownika przy użyciu aplikacji

Raportowanie

Dowolność w zakresie definiowania raportów przez użytkownika

Wieloplatformowość

Możliwość integracji niezależnie od systemu operacyjnego

Contact

P&Q

Gen. Stanisława Maczka 52

15-691 Białystok (Poland)

Get in Touch