ZARZĄD

Marcin Bartnicki

Obecny w branży energetycznej od 17 lat, posiada wykształcenie wyższe między innymi w zakresie elektroenergetyki oraz informatyki. W swojej karierze zawodowej brał udział w projektowaniu i budowie farm wiatrowych o mocy ponad 1,0GW, farm fotowoltaicznych o mocy ponad 200MW, kilkudziesięciu stacji i linii elektroenergetycznych na każdym poziomie napięć, kilkunastu obiektów przemysłowych oraz w realizacji ponad 100 innych projektów na terenie Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Marta Popławska

20 lat w branży energetycznej / radca prawny / mgr inż. informatyki. Współpracowała z najważniejszymi inwestorami w Polsce na etapie dewelopowania, projektowania, i realizacji największych projektów OZE. Brała udział w negocjacjach handlowych oraz dokonywała analiz prawnych w w/w zakresie. W 2019 r. uczestniczyła w przygotowaniu realizującej się obecnie największej i jedynej w Polsce inwestycji w Klastrze Zgorzeleckim, obejmującej budowę prywatnej sieci dystrybucyjnej, stacji elektroenergetycznej dla potrzeb bilansowania i zarządzania energią w w/w regionie, w innowacyjnej formule smartgrid