Projektant Instalacji Elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w wykonywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, sieci elektroenergetycznej.

 • Udział w wykonywaniu wizji lokalnych oraz inwentaryzacji w terenie.

 • Udział w przygotowywaniu koncepcji technicznych.

 • Definiowanie wymagań i założeń projektowych.

 • Doradztwo techniczne na etapie projektowania i realizacji.

 • Ocena poprawności rozwiązań budowlanych i technologicznych.

 • Kontakt z instytucjami, urzędami, właścicielami nieruchomości.

 • Udział w wykonywaniu obliczeń technicznych i sporządzaniu kosztorysów.

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem.

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań.

 • Koordynacja podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne.

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu.

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów.

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

 

Projektant Obwodów Wtórnych Stacji Elektroenergetycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Projektowanie obwodów wtórnych Stacji Elektroenergetycznych WN (weryfikacja danych i wymagań klienta, optymalizacja rozwiązań).

 • Wykonywanie koncepcji, projektu wykonawczego.

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem.

 • Udział w wizjach lokalnych i naradach koordynacyjnych poza miejscem pracy.

 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora oraz podwykonawcami.

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań.

 • Koordynacja podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne.

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych WN.

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów.

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD, EPLAN).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Bieżąca pomoc projektantom instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne.

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

 

Projektant Obwodów Pierwotnych Stacji Elektroenergetycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Projektowanie obwodów pierwotnych Stacji Elektroenergetycznych WN (weryfikacja danych i wymagań klienta, wykonywanie obliczeń i dobór urządzeń, optymalizacja rozwiązań).

 • Wykonywanie koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego.

 • Realizacja czynności formalno – prawnych związanych z etapem projektowania.

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem.

 • Udział w wizjach lokalnych i naradach koordynacyjnych poza miejscem pracy.

 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora.

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań.

 • Koordynacja podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne.

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych WN.

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów.

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Odporność na stres.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

Kierownik robót budowlanych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy.

 • Rozliczenie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 

Kierownik robót elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy.

 • Rozliczenie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD).

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe.

 • Uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 

Koordynator prac projektowych PV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Koordynacja prac projektowych zewnętrznych podwykonawców.

 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

 • Uzgadnianie dokumentacji projektowych w wymaganych ośrodkach.

 • Poszukiwanie podwykonawców prac projektowych.

 • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Doświadczenie w zawodzie co najmniej 2 lata.

 • Znajomość AutoCad.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

 

Inżynier robót budowlanych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wsparcie Kierownika Budowy w nadzorze nad realizowanymi pracami w branży budowlanej.

 • Udział w planowaniu prac wykonywanych w ramach kontraktu.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 • Rozliczanie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

Inżynier robót elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wsparcie Kierownika Budowy w nadzorze nad realizowanymi pracami.

 • Udział w planowaniu prac wykonywanych w ramach kontraktu.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 • Rozliczanie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

Administrator Kontraktu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Bieżące wsparcie Kierownika Kontraktu oraz Kierowników Budowy i Inżynierów Budowy na realizowanych kontraktach.

 • Odpowiedzialność za dokumentację kontraktu zgodnie z warunkami kontraktu.

 • Przygotowywanie pism, powiadomień i listów w sprawach kontraktowych.

 • Kontrola korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.

 • Opracowywanie raportów z przebiegu Inwestycji.

 • Opracowywanie wystąpień do Inwestora oraz Podwykonawców.

 • Wsparcie kierownictwa budowy w kwestiach administracyjno-prawnych.

WYMAGANIA

 • Ukończenie studiów na kierunku technicznym (min. tytuł inż.).

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel,
  Outlook).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Ciekawą pracę w rozwijającej się firmie.

 • Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy.

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Inżynier Automatyk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Programowanie sterowników PLC.

 • Tworzenie aplikacji SCADA/HMI.

 • Wdrażanie, testowanie systemów automatyki.

 • Diagnozowanie i usuwanie problemów w funkcjonowaniu systemów automatyki.

 • Dobór/ocena rozwiązań technicznych z zakresu automatyki.

 • Tworzenie instrukcji obsługi/dokumentacji technicznej.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe w zakresie automatyki, elektrotechniki itp.

 • Umiejętność programowania sterowników PLC.

 • Umiejętność tworzenia aplikacji SCADA/HMI.

 • Umiejętność konfiguracji routerów, urządzeń sieciowych.

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie np. AutoCAD.

 • Praktyczna znajomość protokołów komunikacyjnych stosowanych w przemyśle, energetyce.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Gotowość do wyjazdów służbowych.

MILE WIDZIANE:

 • Znajomość zagadnień EAZ.

 • Umiejętność konfiguracji, uruchamiania sterowników zabezpieczeniowych dowolnej firmy.

 • Znajomość systemu Linux.

 • Umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu, np. Java, JavaScript, Python.

 • Praktyczna znajomość baz danych.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

Asystent techniczny
w obszarze doradztwa/obszarze projektowym:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Współpraca przy opracowywaniu koncepcji instalacji odnawialnych źródeł energii.

 • Współpraca przy opracowywaniu projektów budowlanych i wykonawczych instalacji odnawialnych źródeł energii.

 • Przygotowywanie pism, wniosków, załączników technicznych, załączników graficznych  do urzędów, zakładów energetycznych, itp.

 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów.

 • Pozyskiwanie ofert od podwykonawców.

 • Kontakty z Inwestorem oraz podwykonawcami.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika lub pokrewne (min. Inż.).

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Komunikatywność.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Mile widziane doświadczenie przy projektowaniu instalacji elektrycznych.

 • Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

OFERUJEMY

 • Udział w realizacji ambitnych projektów.

 • Odpowiedzialne zadania.

 • Codziennie nowe wyzwania.

 • Rozwój osobisty.

 • Praca w energicznym i młodym zespole.

 • Zdobycie cennego doświadczenia w branży energetycznej.

 • Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy.

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.

Inżynier Serwisu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przeprowadzanie / koordynacja prac montażowych, przeglądów prewencyjnych, akcji serwisowych na obiektach elektroenergetycznych (farmy fotowoltaiczne, stacje elektroenergetyczne, farmy wiatrowe).

 • Monitorowanie stacji elektroenergetycznych oraz elektrowni fotowoltaicznych, współpraca z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

 • Diagnozowanie, usuwanie problemów w funkcjonowaniu obiektów elektroenergetycznych.

 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac.

WYMAGANIA

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

 • Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów serwisowych (kontrakty na terenie Polski) – warunek konieczny.

 • Wiedza dotycząca działania i serwisowania stacji, urządzeń elektroenergetycznych, elektrowni fotowoltaicznych.

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Prawo jazdy kat. B.

MILE WIDZIANE:

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym.

 • Znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Ciekawą pracę w rozwijającej się firmie.

 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.

Inżynier ds. ofert w zakresie budowlanym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w wykonywaniu ofert w zakresie prac budowlanych (głównie konstrukcyjnych oraz drogowych), dotyczących obiektów OZE w Polsce i za granicą.

 • Udział w wykonywaniu wizji lokalnych oraz inwentaryzacji w terenie.

 • Udział w przygotowywaniu koncepcji technicznych.

 • Ocena poprawności rozwiązań budowlanych i technologicznych.

 • Kontakt z instytucjami, urzędami, właścicielami nieruchomości oraz klientami.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe budowlane.

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawczym, projektowym lub w ofertowaniu.

 • Znajomość standardów, norm i przepisów.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Ambicja.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B.

 • Elastyczny czas pracy.

 • Możliwości rozwoju, wsparcie i motywację do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej.