Projektant Instalacji Elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w wykonywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, sieci elektroenergetycznej

 • Udział w wykonywaniu wizji lokalnych oraz inwentaryzacji w terenie

 • Udział w przygotowywaniu koncepcji technicznych

 • Definiowanie wymagań i założeń projektowych

 • Doradztwo techniczne na etapie projektowania i realizacji

 • Ocena poprawności rozwiązań budowlanych i technologicznych

 • Kontakt z instytucjami, urzędami, właścicielami nieruchomości

 • Udział w wykonywaniu obliczeń technicznych i sporządzaniu kosztorysów

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań

 • Koordynacja podwykonawców

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 • Elastyczny czas pracy

Projektant Obwodów Wtórnych Stacji Elektroenergetycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Projektowanie obwodów wtórnych Stacji Elektroenergetycznych WN (weryfikacja danych i wymagań klienta, optymalizacja rozwiązań)

 • Wykonywanie koncepcji, projektu wykonawczego

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem

 • Udział w wizjach lokalnych i naradach koordynacyjnych poza miejscem pracy

 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora oraz podwykonawcami

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań

 • Koordynacja podwykonawców

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych WN

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD, EPLAN)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 • Elastyczny czas pracy

Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Bieżąca pomoc projektantom instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 • Elastyczny czas pracy

Projektant Obwodów Pierwotnych Stacji Elektroenergetycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Projektowanie obwodów pierwotnych Stacji Elektroenergetycznych WN (weryfikacja danych i wymagań klienta, wykonywanie obliczeń i dobór urządzeń, optymalizacja rozwiązań)

 • Wykonywanie koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego

 • Realizacja czynności formalno – prawnych związanych z etapem projektowania

 • Realizacja powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem

 • Udział w wizjach lokalnych i naradach koordynacyjnych poza miejscem pracy

 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora

 • Współpraca z pozostałymi projektantami w zakresie realizacji zadań

 • Koordynacja podwykonawców

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe elektryczne

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych WN

 • Znajomość standardów projektowania a także norm i przepisów

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Doskonała znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Odporność na stres

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 • Elastyczny czas pracy

Kierownik robót budowlanych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy.

 • Rozliczenie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 

Kierownik robót elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy.

 • Rozliczenie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Znajomość narzędzi wspomagających projektowanie (m.in. AutoCAD)

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel)

 • Prawo jazdy kat. B

 • Wykształcenie wyższe

 • Uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach

 • Pracę w rozwijającej się firmie

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

Koordynator prac projektowych PV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Koordynacja prac projektowych zewnętrznych podwykonawców.

 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.

 • Uzgadnianie dokumentacji projektowych w wymaganych ośrodkach.

 • Poszukiwanie podwykonawców prac projektowych.

 • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji powykonawczej

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Doświadczenie w zawodzie co najmniej 2 lata.

 • Znajomość AutoCad

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

 • Elastyczny czas pracy

Inżynier robót budowlanych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wsparcie Kierownika Budowy w nadzorze nad realizowanymi pracami w branży budowlanej.

 • Udział w planowaniu prac wykonywanych w ramach kontraktu.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 • Rozliczanie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B

Inżynier Automatyk

WYMAGANIA

 • Wiedza z zakresu programowania sterowników PLC.

 • Fascynacja nowoczesnymi technologiami.

 • Zainteresowanie systemami SCADA.

 • Ambicja, chęć rozwoju. 

OFERUJEMY

 • Pracę w zgranym zespole.

 • Mnóstwo wyzwań.

 • Dostęp do unikatowej wiedzy i szybki rozwój.

 

Inżynier robót elektrycznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wsparcie Kierownika Budowy w nadzorze nad realizowanymi pracami.

 • Udział w planowaniu prac wykonywanych w ramach kontraktu.

 • Kontrola jakości prowadzonych prac.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 • Rozliczanie prac podwykonawców.

WYMAGANIA

 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Znajomość podstawowych programów biurowych (m.in. Word, Excel).

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Samodzielność, odpowiedzialność i dokładność.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY

 • Udział w ambitnych projektach.

 • Pracę w rozwijającej się firmie.

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę / B2B