eta_small

Oprogramowanie ETA

Wraz z rozwojem firmy, postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o nowoczesne rozwiązania softwarowe, dostarczając Klientom kompleksowe technologie informatyczne.

ETA  – grecka litera alfabetu w technice określa sprawność energetyczną urządzenia lub procesu czyli stosunku energii wyjściowej lub użytecznej do energii wejściowej.

Sprawność (η – Eta)

System został zaprojektowany jako narzędzie do scentralizowanego zarządzania zdalnego i obsługi systemów: farm fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowych, obiektów konwencjonalnych i kogeneracyjnych. Dedykowany jest przedsiębiorstwom, które zarządzają procesami energetycznymi oraz, ze względu na nieograniczoną skalowalność, sieciom nowoczesnych odbiorców, w tym gospodarstw domowych, jako system integrujący stronę podażową ze stroną popytową.

01-zakładka-ETA

Eta /ˈiːtə,ˈeɪtə/

W celu zapewnienia Klientom maksimum efektywności energetycznej, dostarczamy możliwość pełnego nadzoru nad ich zasobami wraz z analizą odpowiednich danych.

jasny_cut

System pomaga prowadzić obsługę i utrzymanie obiektu, prezentując informacje o bieżącej produkcji, warunkach meteorologicznych oraz statusie poszczególnych urządzeń. Do korzystania z systemu potrzebne jest jedynie urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

oprogramowanie2
zakładka-z-linkedina

Nieograniczony dostęp do danych

Dostęp do systemu wymaga jedynie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką oraz dostępem do internetu.

Wizualizacja i sterowanie

Funkcjonalny i czytelny sposób prezentacji danych bieżących i archiwalnych w postaci diagramów synoptycznych, tablic pomiarowych, wykresów.

Analiza

Optymalizacja procesów dzięki zaimplementowanym mechanizmom analizy danych m.in. konfiguracja wykresów bezpośrednio przez użytkownika.

Elastyczność

Maksymalna elastyczność systemu, dostosowanie funkcjonalności do wymagań klienta.

Alarmowanie

Elastyczny system alarmowania. Możliwość powiadamiania użytkownika przy użyciu aplikacji.

Raportowanie

Dowolność w zakresie definiowania raportów przez użytkownika.

Wieloplatformowość

Możliwość integracji niezależnie od systemu operacyjnego.