Czerwiec 2021:

 • Miło nam poinformować, że na zlecenie OX2 zbudujemy stację transformatorową 110/33 kV z wyprowadzeniem mocy na poziomie WN – na potrzeby Farmy Wiatrowej Huszlew (45MW).
  P&Q zaprojektuje i wybuduje stację GPO wraz z podłączeniem wysokiego napięcia do stacji PGE. Niniejszy kontrakt będzie realizowany w formule BoP. Zamawiający powierzył nam również przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z uzyskaniem EON oraz ION.

Maj 2021:

 • Z prawdziwą przyjemnością, tradycyjnie już, 😊 informujemy o kolejnej farmie wiatrowej – Werbkowice, składającej się z 10 turbin wraz z infrastrukturą 110kV – którą zbudujemy w formule BoP, czyli pod pełną kontrolą naszego profesjonalnego zespołu. Dziękujemy inwestorowi za zaufanie, a wszystkim zaangażowanym w projekt życzymy powodzenia!
 • Generalne wykonawstwo: Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu budowy zespołu farm fotowoltaicznych Sulechów II oraz Sulechów III o łącznej mocy 22 MWp realizowanych na zlecenie grupy Polenergia.

Kwiecień 2021:

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q podpisało kolejną umowę dotyczącą zaprojektowania wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej. Dla jednego z naszych Klientów opracujemy projekt budowlany i uzyskamy prawomocne pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy około 40MW wraz z linią elektroenergetyczną WN oraz stacją GPO SN/WN.

Marzec 2021:

 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, na zlecenie naszego nowego Klienta, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wybuduj), siedem kolejnych projektów fotowoltaicznych zlokalizowanych w województwie śląskim, o mocy 1 MW każdy. Jesteśmy niezmiernie dumni z rozwijającej się współpracy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na jesień 2021.
 • Telemetria i automatyka: P&Q rozpoczyna, na zlecenie naszego Klienta, realizację wykonania telemetrii 29 projektów fotowoltaicznych, o mocy 1 MW każdy. Jesteśmy niezmiernie dumni z rozwijającej się współpracy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec lata 2021.

Luty 2021:

 • Generalne wykonawstwo: Nasze konsorcjum z MEGA S.A. uzyskało polecenie rozpoczęcia prac dotyczące Farmy Wiatrowej Piotrków. P&Q w ramach konsorcjum odpowiada za wybudowanie kompletnej infrastruktury energetycznej wysokiego i średniego napięcia (linia kablowa WN, linii kablowe, stacja WN/SN). Właścicielem projektu jest spółka należąca do grupy TAURON.

Styczeń 2021:

 • Generalne wykonawstwo: P&Q podpisała z naszym stałym Klientem nowy kontrakt w formule BoS. Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy siedmiu elektrowni PV o mocy 1 MW każda, zlokalizowanych w pięknym regionie Wielkopolska. 
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, na zlecenie naszego nowego Klienta, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wybuduj), trzy  kolejne projekty fotowoltaiczne o mocy 1 MW każdy. Cieszymy się, że ciągle poszerzamy grono naszych Partnerów!
 • Generalne wykonawstwo: Rozpoczynamy kolejny projekt wiatrowy. Dla jednego z naszych Klientów, wiodącego globalnego inwestora w branży energetycznej, zaprojektujemy i wybudujemy „pod klucz” infrastrukturę  energetyczną wysokiego i średniego napięcia (stacja elektroenergetyczna z  przyłączem 110kV oraz system kablowy SN) kolejnej farmy wiatrowej. Główne prace zakończone będą jeszcze w tym roku.

Grudzień 2020:

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q oraz jeden z międzynarodowych liderów  przemysłu, podpisali umowę na opracowanie studium wykonalności  wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych oraz przygotowanie koncepcji  instalacji wytwórczych wraz z wprowadzeniem mocy bezpośrednio do  obiektów Klienta. 
 • Generalne wykonawstwo: Z  przyjemnością informujemy, że konsorcjum firm P&Q Sp. z o. o. oraz  PBDI S.A. otrzymało polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową Farmy Wiatrowej Kuślin.
  Naszym  Klientem jest SEVIVON, spółka należąca do WKN (PNE Group). Na farmę  składa się dwanaście turbin wiatrowych o łącznej mocy około 40 MW.
  W zakresie prac realizowanych przez P&Q jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/30kV w technologii GIS.
  Zakończenie Inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę przyszłego roku.

Listopad 2020:

 • Generalne wykonawstwo: P&Q podpisało kolejną umowę na realizację w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wybuduj) stacji elektroenergetycznej 110/30 kV wraz z przyłączem 110 kV dla potrzeb farmy wiatrowej o mocy około 50 MW. W naszym zakresie będzie również przeprowadzenie wszystkich procedur związanych z uzyskaniem EON i ION. Powyższe prace zostaną wykonane dla jednego ze światowych liderów branży energetyki odnawialnej.

Październik 2020:

 • Generalne wykonawstwo: Podpisaliśmy kolejną umowę na budowę farmy wiatrowej. W formule BoP, w ramach konsorcjum z firmą PBDI S.A., P&Q zaprojektuje, wykona i uruchomi infrastrukturę wysokiego napięcia wraz ze stacją energetyczną WN/SN Farmy Wiatrowej Krasin. W naszym zakresie leży także kompleksowe przeprowadzenie wszystkich procedur związanych z przyłączeniem oraz rozruchem farmy wiatrowej.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj), kolejny projekt fotowoltaiczny na zlecenie jednego z europejskich liderów OZE.
 • Doradztwo i projektowanie: P&Q oraz spółka należąca do jednej z największych grup energetycznych naszego regionu, podpisały umowę na prace deweloperskie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego projektu parku fotowoltaicznego o łącznej mocy zainstalowanej około 50 MW.  

Wrzesień 2020:

 • Generalne wykonawstwo: P&Q podpisało umowę dotyczącą budowy w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj) stacji elektroenergetycznej 110/30kV w technologii GIS dla potrzeb farmy wiatrowej o mocy ponad 30MW.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj), kolejnych siedem projektów fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy.

Sierpień 2020:

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q wykonuje kompleksowy projekt budowlany zamienny GPO 110/30kV dla potrzeb farmy wiatrowej o mocy ponad 60MW.
 • Doradztwo i projektowanie: na zlecenie jednego z naszych Klientów P&Q zaprojektuje i uzyska pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW wraz z przyłączem SN do sieci dystrybucyjnej.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj), osiem projektów fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj), siedem projektów fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy.

Lipiec 2020:

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q realizuje cztery projekty budowlane farm fotowoltaicznych – każdy o mocy 1,0 MW – wraz z doradztwem w zakresie uzyskania promesy koncesji i złożenia wniosku o dopuszczenie do aukcji URE.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q zaprojektuje i wykona, jako generalny wykonawca, prace elektroenergetyczne, budowlane i uruchomienie na potrzeby kompensacji mocy biernej na napięciu 110 kV farmy wiatrowej o mocy ponad 100 MW na zlecenie jednego z liderów europejskiej energetyki odnawialnej.

Czerwiec 2020

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q opracowuje koncepcję przyłączenia kilkunastu dużych farm fotowoltaicznych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Konsulting: P&Q reprezentuje Sprzedającego w transakcji akwizycji udziałów pakietu projektów fotowoltaicznych gotowych do wybudowania o mocy około 15 MW.
 • Doradztwo i projektowanie: na zlecenie jednego ze światowych liderów branży OZE P&Q zaprojektuje i uzyska pozwolenie na budowę wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej (o mocy ponad 100 MW).
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna, w formule generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wykonaj), kolejne dwa projekty fotowoltaiczne o mocy 1 MW każdy.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q zaprojektuje i wykona, jako generalny wykonawca, prace elektroenergetyczne (eBoP) na potrzeby farmy wiatrowej o mocy około 30 MW na zlecenie jednego z liderów europejskiej energetyki odnawialnej.

Maj 2020:

 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna realizację (zaprojektuj + wykonaj) 9 farm fotowoltaicznych dla jednego ze światowych liderów inwestycji PV. Zakończenie budowy wszystkich tematów zaplanowane jest na rok 2020.

Kwiecień 2020

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q uzyskało od jednego z europejskich liderów energetyki odnawialnej zlecenie na kompleksowe doradztwo przy budowie farmy wiatrowej o mocy ok. 15 MW.
 • Generalne wykonawstwo: P&Q rozpoczyna kompleksową budowę (wraz z dostawą paneli i inwerterów) farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW.
 • Doradztwo i projektowanie: na zlecenie jednego z naszych Klientów wspieramy go w przygotowaniu do budowy projektów wiatrowych o mocy ponad 100 MW.

Marzec 2020

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q wykonuje kompleksowy projekt budowlany farmy wiatrowej wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej.
 • Doradztwo i projektowanie: z dumą i satysfakcją informujemy, że P&Q wspiera jednego z międzynarodowych liderów branży w zakresie akwizycji projektów OZE na terenie Polski.

Luty 2020

 • Doradztwo i projektowanie: dla jednego z naszych Klientów wykonamy analizę możliwości przyłączenia dodatkowych mocy wytwórczych do funkcjonującej infrastruktury energetycznej wysokiego napięcia.
 • Doradztwo i projektowanie: P&Q wykona wielowariantową analizę przyłączenia kilkunastu wielkoskalowych farm fotowoltaicznych do sieci przesyłowej.
 • Doradztwo i projektowanie: P&Q pozyskało kolejne zlecenia na wykonanie projektów budowlanych farm fotowoltaicznych.
 • Doradztwo i projektowanie: na zlecenie jednego z wiodących inwestorów w branży OZE projektujemy infrastrukturę energetyczną wysokiego napięcia farmy wiatrowej przyłączanej do sieci przesyłowej.

Styczeń 2020:

 • Doradztwo i projektowanie: P&Q otrzymało zlecenie na zaprojektowanie farmy wiatrowej wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia.